Presa

LIFE+ MANEV PROJEKT

Evaluering af gødningshåndtering og behandlingsteknologi til miljøbeskyttelse og bæredygtig husdyrproduktion i Europa.

MANEV er et europæisk storskala demonstrationsprojekt under EU’s LIFE+ programportfolio, hvis hovedformål er at forbedre miljøbeskyttelsen og bæredygtigheden af husdyrbrug og fremme anvendelsen af behandlingsteknologier i forskellige områder mættet eller med overskud af produktion af husdyrgødning i Europa.

Otte partnere vil vurdere 13 behandlingsteknologier og systemer til gødningshåndtering, beliggende i otte regioner med stor svineproduktion i fire europæiske lande. De vil følge en fælles moniterings- og evalueringsprotokol, der vil blive udviklet over projektets forløb. Resultaterne af hver vurdering vil blive rapporteret i CO2-ækvivalenter med henblik på at vurdere bidraget til bekæmpelse af klimaforandringer.

Et softwareværktøj vil blive udviklet på baggrund af resultaterne og alle oplysninger og data fra de teknologiske vurderinger udviklet i projektet, som er beregnet til at give et objektivt beslutningsstøtteværktøj til at fastsætte den mest hensigtsmæssige behandling, alt efter de lokale forhold. Dette skal ikke være en ren teknologisk sammenligning − der skal også tages hensyn til aspekter såsom miljø, samfund, økonomi, lokal lovgivning, osv., i hvert enkelt tilfælde. Europa vil blive udstyret med et fælles beslutningsstøtteværktøj til de forskellige teknologier til gavn for både landbruget (i søgningen efter den optimale teknologi) og administration (miljøkontrol og fremme af brugen af teknologi).

VARIGHED: 48 måneder (januar 2011 – december 2014)

PROJEKTETS BUDGET:

  • Total budget: 4.165.832 €
  • EU medfinansiering: 2.076.153 €

Projektets mål

  • At vise, at både brugen af behandlingsteknologi og en miljørigtig håndtering af svinegylle kan bidrage til en reduktion af udledningen af drivhusgasser og samtidig forbedre landbrugbedriftens bæredygtighed.
  • At forbedre miljøbeskyttelse og kvalitet ved at øge brugen af gødningsbehandling i forskellige europæiske områder med mættet eller overskydende husdyrgødningsproduktion.
  • At harmonisere kriterier for evaluering af forskellige gødningsbehandlingssystemer og håndteringsordninger (hovedsagelig for svinesektoren) og at udvikle en fælles protokol for alle de forskellige europæiske zoner.
  • At udvikle et beslutningsstøtte- og planlægningsværktøj til at vurdere forskellige gødningsbehandlinger og strategier til brug af institutioner, foreninger, administration og også af enkeltbedrifter.
  • At definere optimeringspotentialet af de evaluerede behandlingssystemer og håndteringsordninger.
  • At definere gødningsegenskaberne af direkte tilførsel af husdyrgødning og af spildevand med det formål at få en reel markedsværdi.
  • At harmonisere know-how i forbindelse med behandlingsteknologier og forvaltningsmetoder mellem de forskellige lande og områder i Europa.
  • At formidle viden om forskellige gødningsbehandlinger og teknologier blandt landmænd og alle interessenter.