Presa

LIFE+ MANEV PROJEKT

Evaluering af gødningshåndtering og behandlingsteknologi til miljøbeskyttelse og bæredygtig husdyrproduktion i Europa.

MANEV er et europæisk storskala demonstrationsprojekt under EU’s LIFE+ programportfolio, hvis hovedformål er at forbedre miljøbeskyttelsen og bæredygtigheden af husdyrbrug og fremme anvendelsen af behandlingsteknologier i forskellige områder mættet eller med overskud af produktion af husdyrgødning i Europa.

Otte partnere vil vurdere 13 behandlingsteknologier og systemer til gødningshåndtering, beliggende i otte regioner med stor svineproduktion i fire europæiske lande. De vil følge en fælles moniterings- og evalueringsprotokol, der vil blive udviklet over projektets forløb. Resultaterne af hver vurdering vil blive rapporteret i CO2-ækvivalenter med henblik på at vurdere bidraget til bekæmpelse af klimaforandringer.

Et softwareværktøj vil blive udviklet på baggrund af resultaterne og alle oplysninger og data fra de teknologiske vurderinger udviklet i projektet, som er beregnet til at give et objektivt beslutningsstøtteværktøj til at fastsætte den mest hensigtsmæssige behandling, alt efter de lokale forhold. Dette skal ikke være en ren teknologisk sammenligning − der skal også tages hensyn til aspekter såsom miljø, samfund, økonomi, lokal lovgivning, osv., i hvert enkelt tilfælde. Europa vil blive udstyret med et fælles beslutningsstøtteværktøj til de forskellige teknologier til gavn for både landbruget (i søgningen efter den optimale teknologi) og administration (miljøkontrol og fremme af brugen af teknologi).

VARIGHED: 48 måneder (januar 2011 – december 2014)

PROJEKTETS BUDGET:

  • Total budget: 4.165.832 €
  • EU medfinansiering: 2.076.153 €

AKTØRER OG PRIMÆRE MÅLGRUPPE FOR PROJEKTET

AKTØRER INVOLVERET I UDVIKLINGEN AF PROGRAMVÆRKTØJET

FORSKERE
Analyserer og vurderer hver enkelt teknologi og samler alle eksperimentelle data og nyttige oplysninger til udvikling af værktøjet.
LABORATORIUM
Professionelle laboratorier er ansvarlige for prøveanalyser i de forskellige scenarier til at vurdere behandlingssystemer og miljømæssig kvalitet af jord og vand på lokalt plan.
SOFTWARE TEKNIKERE
Beslutningsstøtteværktøj vil blive udviklet af professionelle teknikere.
BYGGEFIRMAER OG TEKNOLOGIUDBYDERE
De er involveret i opbygningen af ​​infrastrukturen og tilvejebringer den teknologi, der skal vurderes i projektet.

SLUTBRUGERE AF PROGRAMVÆRKTØJET

LANDMÆND OG LANDBRUGSBEDRIFTER
Programværktøjet vil give dem viden og objektiv information om de forskellige tekniske alternativer efter alle lokale forhold.
MARKTEKNIKERE
Programværktøjet vil give dem objektive oplysninger, når de tilbyder teknologi og alternativer til landmænd.
ADMINISTRATORER
Værktøjet hjælper dem til at evaluere nye projekter og kontrollere sammenhængen mellem de foreslåede tiltag under hensyntagen til den nyeste teknologi.
POLITIKERE
Værktøjet giver en rettesnor til de strategier der skal følges og indgreb der skal foretages for at forbedre miljøkvaliteten og sikre sektorens bæredygtighed.