Presa

PROJEKT LIFE + MANEV

Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie.

MANEV jest europejskim projektem demonstracyjnym dużej skali, realizowanym w ramach Programu Polityki Ochrony Środowiska i Zarządzania LIFE+, którego głównym celem jest poprawa ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju hodowli zwierząt, promując wykorzystanie technologii przetwarzania na różnych obszarach o wysokim nasyceniu lub nadwyżce w produkcji odchodów zwierzęcych w całej Europie.

8 partnerów oceni 13 technologii przetwarzania i systemów gospodarowania odchodami z produkcji zwierzęcej, zlokalizowanych w 8 regionach o wysokiej produkcji trzody chlewnej, należących do 4 krajów europejskich na podstawie wspólnego protokołu kontroli i oceny, który zostanie opracowany w trakcie trwania projektu. Wyniki każdej oceny można odnieść do jednostek ekwiwalentu CO2 w celu oceny jego wkładu w walkę ze zmianami klimatu.

Oprogramowanie zostanie opracowane na podstawie wyników, wszystkich informacji i danych uzyskanych z oceny technologii opracowanych w ramach projektu, którego celem jest zapewnienie obiektywnego narzędzia wspomagania decyzji w celu ustalenia najbardziej odpowiedniej metody przetwarzania, zgodnie z uwarunkowaniami lokalnymi, bez bardziej technologicznego porównania, ale uwzględniając takie aspekty jak na przykład środowisko, społeczeństwo, ekonomię, lokalne regulacje w każdym studium przypadku. Europa będzie wyposażona we wspólne narzędzie wspomagania decyzji dla różnych technologii, korzystnych zarówno dla sektora rolnego (poszukiwanie optymalnej technologii), jak i administracji (środowiskowa kontrola i promocja wykorzystania technologii).

CZAS TRWANIA: 48 miesięcy (Styczeń 2011 – Grudzień 2014)

BUDŻET PROJEKTU:

  • Całkowity: 4.165.832 €
  • Współfinansowanie ze środków europejskich: 2.076.153 €

Działania – Działanie: scenariusz WARMIA i MAZURY

Ocena wprowadzania gnojowicy do gruntu na Warmii i Mazurach (Polska).

Działania do przeprowadzenia w regionie Warmii i Mazur mają na celu analizę i ocenę BEZPOŚREDNIEGO WYKORZYSTANIA GNOJOWICY JAKO NAWOZU ORGANICZNEGO, w pełnej skali, biorąc pod uwagę aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne, a także rozpowszechnianie wyników uzyskanych w innych regionach europejskich. Informacje na temat różnych technologii i strategii zarządzania zostaną przekazane do pozostałych scenariuszy.

Analizowane będą w pełnej skali różne technologie zarządzania. Działania te przeprowadzone zostaną w ścisłej współpracy z 4 gospodarstwami produkującymi gnojowicę. W ramach tej współpracy planowane są wizyty studyjne w celu zebrania szczegółowych danych dotyczących produkcji, przechowywania i stosowania gnojowicy, w tym danych na temat stosowanej technologii i informacji finansowych.

Map Warmia Mazuria

Warmia Mazuria is one of the larger regions of Poland with a large number of lakes and forest areas.

Działanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.