Presa

LIFE+ MANEV PROJEKT

Evaluering af gødningshåndtering og behandlingsteknologi til miljøbeskyttelse og bæredygtig husdyrproduktion i Europa.

MANEV er et europæisk storskala demonstrationsprojekt under EU’s LIFE+ programportfolio, hvis hovedformål er at forbedre miljøbeskyttelsen og bæredygtigheden af husdyrbrug og fremme anvendelsen af behandlingsteknologier i forskellige områder mættet eller med overskud af produktion af husdyrgødning i Europa.

Otte partnere vil vurdere 13 behandlingsteknologier og systemer til gødningshåndtering, beliggende i otte regioner med stor svineproduktion i fire europæiske lande. De vil følge en fælles moniterings- og evalueringsprotokol, der vil blive udviklet over projektets forløb. Resultaterne af hver vurdering vil blive rapporteret i CO2-ækvivalenter med henblik på at vurdere bidraget til bekæmpelse af klimaforandringer.

Et softwareværktøj vil blive udviklet på baggrund af resultaterne og alle oplysninger og data fra de teknologiske vurderinger udviklet i projektet, som er beregnet til at give et objektivt beslutningsstøtteværktøj til at fastsætte den mest hensigtsmæssige behandling, alt efter de lokale forhold. Dette skal ikke være en ren teknologisk sammenligning − der skal også tages hensyn til aspekter såsom miljø, samfund, økonomi, lokal lovgivning, osv., i hvert enkelt tilfælde. Europa vil blive udstyret med et fælles beslutningsstøtteværktøj til de forskellige teknologier til gavn for både landbruget (i søgningen efter den optimale teknologi) og administration (miljøkontrol og fremme af brugen af teknologi).

VARIGHED: 48 måneder (januar 2011 – december 2014)

PROJEKTETS BUDGET:

  • Total budget: 4.165.832 €
  • EU medfinansiering: 2.076.153 €

INDSATS – WARMIA-MAZURIA SCENARIE

Evaluering af brug af husdyrgødning i Warmia-Mazuria (Polen).

Udviklingsindsatsen i Warmia-Mazury regionen omfatter, på den ene side, analyse og evaluering af fuld-skala brug af husdyrgødning som direkte organisk gødning, under hensyntagen til miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter og, på den anden side, udveksling af resultater opnået i de andre europæiske regioner. Oplysninger om de forskellige teknologier og managementstrategier vil blive overført med henblik på at alle scenarier skal drage fordel af de nyeste teknologier.

Forskellige håndteringsteknologier vil blive analyseret. Denne indsats vil blive gennemført i tæt samarbejde med fire gødningsproducenter. Inden for dette samarbejde er planlagt besøg i marken for at indsamle detaljerede data om produktion, opbevaring og anvendelse af husdyrgødning, herunder data om teknologi og finansielle oplysninger.

Map Warmia Mazuria

Warmia Mazuria er en af de største regioner i Polen med et stort antal søer og skovområder

Handlingen er co-finansieret af den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning.