Presa

LIFE+ MANEV PROJEKT

Evaluering af gødningshåndtering og behandlingsteknologi til miljøbeskyttelse og bæredygtig husdyrproduktion i Europa.

MANEV er et europæisk storskala demonstrationsprojekt under EU’s LIFE+ programportfolio, hvis hovedformål er at forbedre miljøbeskyttelsen og bæredygtigheden af husdyrbrug og fremme anvendelsen af behandlingsteknologier i forskellige områder mættet eller med overskud af produktion af husdyrgødning i Europa.

Otte partnere vil vurdere 13 behandlingsteknologier og systemer til gødningshåndtering, beliggende i otte regioner med stor svineproduktion i fire europæiske lande. De vil følge en fælles moniterings- og evalueringsprotokol, der vil blive udviklet over projektets forløb. Resultaterne af hver vurdering vil blive rapporteret i CO2-ækvivalenter med henblik på at vurdere bidraget til bekæmpelse af klimaforandringer.

Et softwareværktøj vil blive udviklet på baggrund af resultaterne og alle oplysninger og data fra de teknologiske vurderinger udviklet i projektet, som er beregnet til at give et objektivt beslutningsstøtteværktøj til at fastsætte den mest hensigtsmæssige behandling, alt efter de lokale forhold. Dette skal ikke være en ren teknologisk sammenligning − der skal også tages hensyn til aspekter såsom miljø, samfund, økonomi, lokal lovgivning, osv., i hvert enkelt tilfælde. Europa vil blive udstyret med et fælles beslutningsstøtteværktøj til de forskellige teknologier til gavn for både landbruget (i søgningen efter den optimale teknologi) og administration (miljøkontrol og fremme af brugen af teknologi).

VARIGHED: 48 måneder (januar 2011 – december 2014)

PROJEKTETS BUDGET:

  • Total budget: 4.165.832 €
  • EU medfinansiering: 2.076.153 €

INDSATS – CEBAS-CSIC SCENARIE

Overvågning og evaluering af husdyrgødnings managements strategier i regionen Murcia (Spanien).

CEBAS-CSIC vil overvåge og evaluere kompostering af gylle i Murcia i henhold til den fælles overvågnings-protokol. Følgende opgaver vil blive udviklet:

  1. Evaluering af fordelingen af svinegylle i regionen Murcia og identifikation af de centrale punkter om hvor der er overskuds produktion af gyllen i forhold til den tilgængelige landbrugsjord.
  2. Identifikation af egnet landbrugsjord til svinegylle udbringning i henhold til afgrøden og næringsstofbalancer.
  3. Fassættelse af de tekniske krav til omdannelse af svinegylle ved kompostering. Bestemmelse af muligheden for kompostering som et alternativ for genanvendelse af svinegylle i regionen Murcia.
  4. Gennemførligheden af kombinationen af anaerob nedbrydning og kompostering af den afgassede biomasse: Komposteringsteknologi vil blive undersøgt til omdannelse af afgasset biomasse genereret på biogasanlæg baseret på svinegylle.
  5. Identifikation af fordele og begrænsninger ved komposering af gødning og gyll: økonomisk, miljø- og landbrugsmæssigt.
  6. Miljø-og kvalitetsindikatorer for komposterings teknologi: Miljø og kvalitets indikatorer vil blive undersøgt, og de mest relevante faktorer, der gælder for svinegylle vil blive fremhævet.
  7. . Konsekvensen af kompostering for kulstofkredsløbet: C-bevaring og-lagring: En balance mellem CO2-emissioner fra kompostering og efter arealanvendelse, i sammenligning med direkte jord anvendelse af rå gylle er krævet for at bestemme den bedste teknologi til C-bevarelse og C-binding.
Composting

Billeder


  • Views of the solid-liquid separation system in the select farm.