Presa

PROJEKT LIFE + MANEV

Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie.

MANEV jest europejskim projektem demonstracyjnym dużej skali, realizowanym w ramach Programu Polityki Ochrony Środowiska i Zarządzania LIFE+, którego głównym celem jest poprawa ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju hodowli zwierząt, promując wykorzystanie technologii przetwarzania na różnych obszarach o wysokim nasyceniu lub nadwyżce w produkcji odchodów zwierzęcych w całej Europie.

8 partnerów oceni 13 technologii przetwarzania i systemów gospodarowania odchodami z produkcji zwierzęcej, zlokalizowanych w 8 regionach o wysokiej produkcji trzody chlewnej, należących do 4 krajów europejskich na podstawie wspólnego protokołu kontroli i oceny, który zostanie opracowany w trakcie trwania projektu. Wyniki każdej oceny można odnieść do jednostek ekwiwalentu CO2 w celu oceny jego wkładu w walkę ze zmianami klimatu.

Oprogramowanie zostanie opracowane na podstawie wyników, wszystkich informacji i danych uzyskanych z oceny technologii opracowanych w ramach projektu, którego celem jest zapewnienie obiektywnego narzędzia wspomagania decyzji w celu ustalenia najbardziej odpowiedniej metody przetwarzania, zgodnie z uwarunkowaniami lokalnymi, bez bardziej technologicznego porównania, ale uwzględniając takie aspekty jak na przykład środowisko, społeczeństwo, ekonomię, lokalne regulacje w każdym studium przypadku. Europa będzie wyposażona we wspólne narzędzie wspomagania decyzji dla różnych technologii, korzystnych zarówno dla sektora rolnego (poszukiwanie optymalnej technologii), jak i administracji (środowiskowa kontrola i promocja wykorzystania technologii).

CZAS TRWANIA: 48 miesięcy (Styczeń 2011 – Grudzień 2014)

BUDŻET PROJEKTU:

  • Całkowity: 4.165.832 €
  • Współfinansowanie ze środków europejskich: 2.076.153 €

Dzialania – Dzialanie: scenariusz ITACyL

Monitoring i ocena procesów opartych na separacji frakcji stalej od cieklej i biologicznej nitryfikacji-denitryfikacji frakcji cieklej (Castilla y León, Hiszpania).

ITACyL oceni dzialanie instalacji przetwarzania zbudowanej przez firme RECUDENS SL, zlokalizowanej w gospodarstwie o nazwie La Corredera II. Sklada sie ona z etapu separacji frakcji stalej od cieklej (z dodatkiem koagulantów i flokulantów) oraz przetwarzania frakcji cieklej w procesie nitryfikacji-denitryfikacji.

Otrzymany odciek bedzie wykorzystywany do nawadniania i nawozenia, zas frakcja stala bedzie wprowadzana do gruntów uprawnych.

Glównym celem tego dzialania jest oszacowanie zarówno wplywu czasu magazynowania na efektywnosc separacji frakcji stalej od cieklej, jak i optymalizacja typu i dawki flokulantu i koagulantu, w celu obnizenia kosztów i otrzymania zawartosci stalej odpowiedniej dla dalszych etapów.

Zgodnie z powyzszym faktem, dzieki wstepnemu przetwarzaniu, zredukowane i zoptymalizowane bedzie napowietrzanie potrzebne w kolejnym etapie (przetwarzanie frakcji plynnej) ze wzgledu na usuniecie frakcji stalej.

W oparciu o te kryteria, dzieki wstepnemu przetwarzaniu, napowietrzanie potrzebne w kolejnym etapie (proces biologicznego przetwarzania frakcji plynnej) zostanie zredukowane i zoptymalizowane przez usuniecie frakcji stalej.

Esquema de la planta de tratamiento con separación y tratamiento biológico

Zdjecia


  • Solid-liquid separator.


  • Solids settlement tanks after polymer addition.


  • Biological treatment tanks, including settlement tank.


  • Final treated liquid storage lagoons.