Presa

LIFE+ MANEV PROJEKT

Evaluering af gødningshåndtering og behandlingsteknologi til miljøbeskyttelse og bæredygtig husdyrproduktion i Europa.

MANEV er et europæisk storskala demonstrationsprojekt under EU’s LIFE+ programportfolio, hvis hovedformål er at forbedre miljøbeskyttelsen og bæredygtigheden af husdyrbrug og fremme anvendelsen af behandlingsteknologier i forskellige områder mættet eller med overskud af produktion af husdyrgødning i Europa.

Otte partnere vil vurdere 13 behandlingsteknologier og systemer til gødningshåndtering, beliggende i otte regioner med stor svineproduktion i fire europæiske lande. De vil følge en fælles moniterings- og evalueringsprotokol, der vil blive udviklet over projektets forløb. Resultaterne af hver vurdering vil blive rapporteret i CO2-ækvivalenter med henblik på at vurdere bidraget til bekæmpelse af klimaforandringer.

Et softwareværktøj vil blive udviklet på baggrund af resultaterne og alle oplysninger og data fra de teknologiske vurderinger udviklet i projektet, som er beregnet til at give et objektivt beslutningsstøtteværktøj til at fastsætte den mest hensigtsmæssige behandling, alt efter de lokale forhold. Dette skal ikke være en ren teknologisk sammenligning − der skal også tages hensyn til aspekter såsom miljø, samfund, økonomi, lokal lovgivning, osv., i hvert enkelt tilfælde. Europa vil blive udstyret med et fælles beslutningsstøtteværktøj til de forskellige teknologier til gavn for både landbruget (i søgningen efter den optimale teknologi) og administration (miljøkontrol og fremme af brugen af teknologi).

VARIGHED: 48 måneder (januar 2011 – december 2014)

PROJEKTETS BUDGET:

  • Total budget: 4.165.832 €
  • EU medfinansiering: 2.076.153 €

INDSATS – ITACyL SCENARIE

Monitering og evaluering af processer baseret på separation til fast og flydende fraktioner og biologisk nitrifikation-denitrifikation af den flydende fraktion (Castilla y León, Spanien).

ITACyL vil vurdere et biogasanlæg oprettet af selskabet RECUDENS SL på gården La Corredera II. Anlægget består af et separationstrin til en fast og flydende fraktion (med tilsætning af koagulanter og flokkuleringsmidler) og en behandling af den flydende fraktion med nitrifikation-denitrifikation.

Den endelige væske vil blive anvendt til fertigation og den faste fraktion vil blive anvendt som gødning til afgrøder.

Hovedformålet med denne aktion er at evaluere både indflydelsen af opbevaringstiden på udbyttet efter separation og optimering af type og dosis af flokkuleringsmiddel og koaguleringsmiddel anvendt til at reducere omkostninger og opnå et optimalt tørstofindhold til senere faser.

Vedrørende det sidste, med denne forbehandling vil iltningen i det efterfølgende trin (behandling af væskefraktionen) også kunne reduceres og optimeres pga. fjernelse af den solide fraktion.

Esquema de la planta de tratamiento con separación y tratamiento biológico

Billeder


  • Fast og flydende separering


  • Bundfældningstanke efter tilsætning af polymer.


  • Biologisk behandlingstanke, inklusive bundfældningstank.


  • Sidste trin – behandlet spildevand i laguner.