Presa

PROJEKT LIFE + MANEV

Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie.

MANEV jest europejskim projektem demonstracyjnym dużej skali, realizowanym w ramach Programu Polityki Ochrony Środowiska i Zarządzania LIFE+, którego głównym celem jest poprawa ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju hodowli zwierząt, promując wykorzystanie technologii przetwarzania na różnych obszarach o wysokim nasyceniu lub nadwyżce w produkcji odchodów zwierzęcych w całej Europie.

8 partnerów oceni 13 technologii przetwarzania i systemów gospodarowania odchodami z produkcji zwierzęcej, zlokalizowanych w 8 regionach o wysokiej produkcji trzody chlewnej, należących do 4 krajów europejskich na podstawie wspólnego protokołu kontroli i oceny, który zostanie opracowany w trakcie trwania projektu. Wyniki każdej oceny można odnieść do jednostek ekwiwalentu CO2 w celu oceny jego wkładu w walkę ze zmianami klimatu.

Oprogramowanie zostanie opracowane na podstawie wyników, wszystkich informacji i danych uzyskanych z oceny technologii opracowanych w ramach projektu, którego celem jest zapewnienie obiektywnego narzędzia wspomagania decyzji w celu ustalenia najbardziej odpowiedniej metody przetwarzania, zgodnie z uwarunkowaniami lokalnymi, bez bardziej technologicznego porównania, ale uwzględniając takie aspekty jak na przykład środowisko, społeczeństwo, ekonomię, lokalne regulacje w każdym studium przypadku. Europa będzie wyposażona we wspólne narzędzie wspomagania decyzji dla różnych technologii, korzystnych zarówno dla sektora rolnego (poszukiwanie optymalnej technologii), jak i administracji (środowiskowa kontrola i promocja wykorzystania technologii).

CZAS TRWANIA: 48 miesięcy (Styczeń 2011 – Grudzień 2014)

BUDŻET PROJEKTU:

  • Całkowity: 4.165.832 €
  • Współfinansowanie ze środków europejskich: 2.076.153 €

Dzialania – Dzialanie: scenariusz IRTA

Monitoring i ocena instalacji w skali gospodarstwa laczacej wspólfermentacje, kompostowanie frakcji stalej w celu jej sprzedazy oraz nawozenia przy uzyciu frakcji plynnej (Katalonia, Hiszpania).

IRTA zajmie sie monitoringiem i ocena instalacji w rolniczej technologii wykorzystujacej anaerobowa wspólfermentacje i kompostowanie frakcji stalej.

Instalacja przeznaczona do monitorowana, znajduje sie w Vilademuls (Girona, Hiszpania). W sklad instalacji wchodza magazyn substratu, dwa etapy fermentacji anaerobowej, separator frakcji stalej fermentatu od frakcji cieklej, obiekt fermentowania frakcji stalej oraz duzy zbiornik (10 000 m3) na frakcje ciekla. Frakcja ciekla bedzie przeznaczana do nawadniania/nawozenia pobliskich pól. Celem procesu kompostowania jest produkcja wysokiej jakosci kompostu przeznaczonego do sprzedazy.

Wydajnosc zakladu planowana jest na 12 510 ton gnojowicy, 5700 ton produktów ubocznych oraz 268 ton frakcji warzywnej jako material wypelniajacy dla kompostowania.

Scheme of the anaerobic digestion and composting plant

Zdjecia


  • Overview.


  • AD reactors.


  • Composting.