Presa

PROJEKT LIFE + MANEV

Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie.

MANEV jest europejskim projektem demonstracyjnym dużej skali, realizowanym w ramach Programu Polityki Ochrony Środowiska i Zarządzania LIFE+, którego głównym celem jest poprawa ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju hodowli zwierząt, promując wykorzystanie technologii przetwarzania na różnych obszarach o wysokim nasyceniu lub nadwyżce w produkcji odchodów zwierzęcych w całej Europie.

8 partnerów oceni 13 technologii przetwarzania i systemów gospodarowania odchodami z produkcji zwierzęcej, zlokalizowanych w 8 regionach o wysokiej produkcji trzody chlewnej, należących do 4 krajów europejskich na podstawie wspólnego protokołu kontroli i oceny, który zostanie opracowany w trakcie trwania projektu. Wyniki każdej oceny można odnieść do jednostek ekwiwalentu CO2 w celu oceny jego wkładu w walkę ze zmianami klimatu.

Oprogramowanie zostanie opracowane na podstawie wyników, wszystkich informacji i danych uzyskanych z oceny technologii opracowanych w ramach projektu, którego celem jest zapewnienie obiektywnego narzędzia wspomagania decyzji w celu ustalenia najbardziej odpowiedniej metody przetwarzania, zgodnie z uwarunkowaniami lokalnymi, bez bardziej technologicznego porównania, ale uwzględniając takie aspekty jak na przykład środowisko, społeczeństwo, ekonomię, lokalne regulacje w każdym studium przypadku. Europa będzie wyposażona we wspólne narzędzie wspomagania decyzji dla różnych technologii, korzystnych zarówno dla sektora rolnego (poszukiwanie optymalnej technologii), jak i administracji (środowiskowa kontrola i promocja wykorzystania technologii).

CZAS TRWANIA: 48 miesięcy (Styczeń 2011 – Grudzień 2014)

BUDŻET PROJEKTU:

 • Całkowity: 4.165.832 €
 • Współfinansowanie ze środków europejskich: 2.076.153 €

Działania – Działanie: scenariusz CRPA

Monitoring i ocena procesów opartych na wykorzystaniu energii z biogazu w celu zagospodarowywania azotu i gazów cieplarnianych powstających z gnojowicy świńskiej w regionie Emilia-Romagna (Włochy).

CRPA oceni dwie typologie systemów w regionie Emilia-Romagna:

 1. a) Systemy usuwania azotu zawartego w gnojowicy w oparciu o siłę redukcyjną zanieczyszczeń (proces SHARON i bioreaktor membranowy MBR).

  b) Tradycyjne systemy wydzielania azotu i fosforu zawartego w gnojowicy dla wykorzystania rolniczego.

  Systemy te zintegrowane są w dwóch instalacjach przetwarzania:

 2. 1.-Fermentacja anaerobowa + proces Sharon (na poziomie gospodarstwa). Monitoring i ocena instalacji przetwarzania zlokalizowanej w Basilicagoiano (Parma, region Emilia-Romagna). Instalacja odzysku biogazu dostarcza energii dla przetwarzania sklarowanej frakcji gnojowicy w innowacyjnym procesie nitryfikacji-denitryfikacji, zwanej Sharon (przy użyciu sekwencyjnego reaktora biologicznego SBR). Instalacja składa się z prototypu o pojemności 2,4 m3 i zdolności przetwarzania od 0,35 do 1 m3 gnojowicy/dzień po fermentacji anaerobowej.

  Instalacja biogazowa + pilotażowa Sharon
 3. 2.-Fermentacja anaerobowa + separacja frakcji stałej/ciekłej + stripping + nitryfikacja-denitryfikacja.. Monitoring i ocena instalacji przetwarzania, zbudowanej przez firmę IDROENGINEERING dla przemysłu rolniczego. Gospodarstwo trzody chlewnej San Salvatore stanowi zamknięty cykl produkcyjny: około 800 macior + tuczniki, łącznie ok. 650 ton żywej wagi; dzienna produkcja gnojowicy wynosi około 100-120 m3. Gospodarstwo znajduje się w Sospiro (Cremona, region Emilia-Romagna).

  Linia procesu instalacji przetwarzania składa się z następujących etapów:

  1. Fermentacja anaerobowa zagęszczonej przez flotację frakcji gnojowicy świńskiej zmieszanej z produktami ubocznymi przemysłu rolniczego. Biogaz jest używany jako współgenerator prądu elektrycznego o mocy 250 kW.
  2. Separacja w wirówce frakcji stałej fermentatu od frakcji ciekłej.
  3. Usuwanie amoniaku z frakcji sklarowanej z flotacji i wirówki.
  4. Przetwarzanie tlenowe z zastosowaniem procesu denitryfikacji-nitryfikacji odcieku z urządzenia usuwania amoniaku przy użyciu bioreaktora membranowego (MBR).


  Instalacja przetwarzania z fermentacją anaerobową + faza separacji + stripping + biologiczne tlenowe przetwarzanie z nitryfikacją/denitryfikacją (MBR).
 4. Zdjęcia


  • Instalacja pilotażowa: Fermentacja anaerobowa + proces Sharon.


  • Instalacja procesu rozdzielania (stripping).