Presa

LIFE+ MANEV PROJEKT

Evaluering af gødningshåndtering og behandlingsteknologi til miljøbeskyttelse og bæredygtig husdyrproduktion i Europa.

MANEV er et europæisk storskala demonstrationsprojekt under EU’s LIFE+ programportfolio, hvis hovedformål er at forbedre miljøbeskyttelsen og bæredygtigheden af husdyrbrug og fremme anvendelsen af behandlingsteknologier i forskellige områder mættet eller med overskud af produktion af husdyrgødning i Europa.

Otte partnere vil vurdere 13 behandlingsteknologier og systemer til gødningshåndtering, beliggende i otte regioner med stor svineproduktion i fire europæiske lande. De vil følge en fælles moniterings- og evalueringsprotokol, der vil blive udviklet over projektets forløb. Resultaterne af hver vurdering vil blive rapporteret i CO2-ækvivalenter med henblik på at vurdere bidraget til bekæmpelse af klimaforandringer.

Et softwareværktøj vil blive udviklet på baggrund af resultaterne og alle oplysninger og data fra de teknologiske vurderinger udviklet i projektet, som er beregnet til at give et objektivt beslutningsstøtteværktøj til at fastsætte den mest hensigtsmæssige behandling, alt efter de lokale forhold. Dette skal ikke være en ren teknologisk sammenligning − der skal også tages hensyn til aspekter såsom miljø, samfund, økonomi, lokal lovgivning, osv., i hvert enkelt tilfælde. Europa vil blive udstyret med et fælles beslutningsstøtteværktøj til de forskellige teknologier til gavn for både landbruget (i søgningen efter den optimale teknologi) og administration (miljøkontrol og fremme af brugen af teknologi).

VARIGHED: 48 måneder (januar 2011 – december 2014)

PROJEKTETS BUDGET:

 • Total budget: 4.165.832 €
 • EU medfinansiering: 2.076.153 €

Action: CRPA Scenario

Monitoring and evaluation of processes based on utilization of energy from biogas to manage nitrogen content and GHG emission from pig slurries in Emilia-Romagna region (Italy).

CRPA will assess in Emilia-Romagna region two typologies of systems:

 1. a) Systems for the removal of the nitrogen contained in the slurries based on reducing the power of pollution (SHARON process and MBR).

  b) Conservative systems of nitrogen and the phosphorus contained in the slurries for their agronomic use (stripping).

  These systems are integrated into two treatment plants as desdribed below:

  1. Anaerobic digestion + Sharon process (at farm level). Monitoring and assessment of a treatment plant located in Basilicagoiano (Parma). A biogas plant will provide energy for the treatment of the clarified fraction of the slurry in an innovative process of nitritation-denitritation, called Sharon (using a SBR, desgned in collaboration with the firm SIBA, ex SAGIDEP). The plant consists of a prototype with a volume of 2,4 m3 and a treatment capacity of 0,35 to 1 m3/day slurry after anaerobic digestion.

   Farm biogas + Sharon pilot plant
  2. Anaerobic digestion + solid/liquid separation + stripping + nitrification-denitrification. Monitoring and assessment of a treatment plant, developed by the company IDROENGINEERING, in a farming business. The San Salvatore pig farm is a closed cycle, about 800 sows + fattening for a total of about 650 tonnes of live weight; the daily production of slurry is about 100-120 m3. It is located in Sospiro (Cremona).

  The process line is made up with the following process units:

  1. An anaerobic digestion of thickened fraction from flotation of pig slurry in a mixture with agroindustry byproducts. The biogas is used in a co-generator of 250 kW of electrical power.
  2. A solid/liquid separation of digestate with a centrifuge.
  3. An ammonia stripping of the clarified fraction from flotation and centrifuge.
  4. An aerobic treatment with denitrification-nitrification of the effluent from ammonia stripping unit with a Membrane Biorector (MBR).


  Centralized biogas + biological N-removal plant
 2. Billeder


  • Pilot plant: Anaerobic digestion + Sharon process.


  • Stripping plant.