Presa

LIFE+ MANEV PROJEKT

Evaluering af gødningshåndtering og behandlingsteknologi til miljøbeskyttelse og bæredygtig husdyrproduktion i Europa.

MANEV er et europæisk storskala demonstrationsprojekt under EU’s LIFE+ programportfolio, hvis hovedformål er at forbedre miljøbeskyttelsen og bæredygtigheden af husdyrbrug og fremme anvendelsen af behandlingsteknologier i forskellige områder mættet eller med overskud af produktion af husdyrgødning i Europa.

Otte partnere vil vurdere 13 behandlingsteknologier og systemer til gødningshåndtering, beliggende i otte regioner med stor svineproduktion i fire europæiske lande. De vil følge en fælles moniterings- og evalueringsprotokol, der vil blive udviklet over projektets forløb. Resultaterne af hver vurdering vil blive rapporteret i CO2-ækvivalenter med henblik på at vurdere bidraget til bekæmpelse af klimaforandringer.

Et softwareværktøj vil blive udviklet på baggrund af resultaterne og alle oplysninger og data fra de teknologiske vurderinger udviklet i projektet, som er beregnet til at give et objektivt beslutningsstøtteværktøj til at fastsætte den mest hensigtsmæssige behandling, alt efter de lokale forhold. Dette skal ikke være en ren teknologisk sammenligning − der skal også tages hensyn til aspekter såsom miljø, samfund, økonomi, lokal lovgivning, osv., i hvert enkelt tilfælde. Europa vil blive udstyret med et fælles beslutningsstøtteværktøj til de forskellige teknologier til gavn for både landbruget (i søgningen efter den optimale teknologi) og administration (miljøkontrol og fremme af brugen af teknologi).

VARIGHED: 48 måneder (januar 2011 – december 2014)

PROJEKTETS BUDGET:

  • Total budget: 4.165.832 €
  • EU medfinansiering: 2.076.153 €

UDVIKLING AF ET PROGRAMVÆRKTØJ

Et programværktøj vil blive udviklet i LIFE+ MANEV projektet for at fastsætte den bedste håndtering og teknologi, der skal indføres på hvert af områderne.

Dette værktøj vil samle alle resultater og erfaringer fra alle projektpartnere fra et miljømæssigt, teknologisk, økonomisk, juridisk, socialt og sundhedsmæssigt synspunkt.

Målet er at give Europa et fælles vurderingsværktøj til de forskellige behandlingsteknologier og håndteringssystemer til gavn for landbruget (i deres søgen efter den optimale teknologi) og ledelse (miljøkontrol og fremme af brug af teknologier).

Med henblik på at evaluere programværktøjet som en beslutningsstøtte, vil der blive udført to simuleringer, én i Warmia-Mazury regionen (Polen) og den anden i Murcia (Spanien), to af de deltagende regioner, hvor brug af behandlingsteknologier ikke er udbredt.

SKEMA OVER PROGRAMVÆRKTØJ

SKEMA OVER PROGRAMVÆRKTØJ