Presa

LIFE+ MANEV PROJEKT

Evaluering af gødningshåndtering og behandlingsteknologi til miljøbeskyttelse og bæredygtig husdyrproduktion i Europa.

MANEV er et europæisk storskala demonstrationsprojekt under EU’s LIFE+ programportfolio, hvis hovedformål er at forbedre miljøbeskyttelsen og bæredygtigheden af husdyrbrug og fremme anvendelsen af behandlingsteknologier i forskellige områder mættet eller med overskud af produktion af husdyrgødning i Europa.

Otte partnere vil vurdere 13 behandlingsteknologier og systemer til gødningshåndtering, beliggende i otte regioner med stor svineproduktion i fire europæiske lande. De vil følge en fælles moniterings- og evalueringsprotokol, der vil blive udviklet over projektets forløb. Resultaterne af hver vurdering vil blive rapporteret i CO2-ækvivalenter med henblik på at vurdere bidraget til bekæmpelse af klimaforandringer.

Et softwareværktøj vil blive udviklet på baggrund af resultaterne og alle oplysninger og data fra de teknologiske vurderinger udviklet i projektet, som er beregnet til at give et objektivt beslutningsstøtteværktøj til at fastsætte den mest hensigtsmæssige behandling, alt efter de lokale forhold. Dette skal ikke være en ren teknologisk sammenligning − der skal også tages hensyn til aspekter såsom miljø, samfund, økonomi, lokal lovgivning, osv., i hvert enkelt tilfælde. Europa vil blive udstyret med et fælles beslutningsstøtteværktøj til de forskellige teknologier til gavn for både landbruget (i søgningen efter den optimale teknologi) og administration (miljøkontrol og fremme af brugen af teknologi).

VARIGHED: 48 måneder (januar 2011 – december 2014)

PROJEKTETS BUDGET:

  • Total budget: 4.165.832 €
  • EU medfinansiering: 2.076.153 €

Handlinger

Hver af de otte partnere i Manev LIFE+ projektet er tildelt en bestemt opgave, hvor de skal vurdere en teknologi eller et sæt behandlingssystemer for gyllehåndtering.

PARTNER HANDLING MANAGEMENT-ORDNINGEN BEHANDLING/LEDELSE PLACERING KAPACITET SUSBTRATA
SARGA
7
1 rensningsanlæeg
indsamling
Separation + BT (N/DN) Peñarroya de Tastavins
(Teruel, Spanien)
100.000 m3/år Gylle
1 rensningsanlægget i
industriel målestok
Pasteurisering + AD + Separation Caparroso
(Navarra, Spanien)
219.000 m3/år Ko og høne husdyrgødning,
agro-industrielle affald
1 rensningsanlæeg
indsamling
AD Almazan
(Soria, Spanien)
100.000 m3/år Gylle
Aahrus Universitet
8
1 rensningsanlægget i
industriel målestok
Separation (flokkulering) + Stripping + AD
Foulum (Midtjylland,
Danmark)
Cirka 80 m3/år Gylle
1 pilotanlæg Anaerob filter reaktor Foulum (Midtjylland,
Danmark)
------ Gylle
Milan Universitet
9
1 rensningsanlæeg
indsamling
AD + BT (SBR) Bergamo (Lombardiet,
Italien)
110.000 m3/år Husdyrgødning (svinekød,
ko og fjerkræ)
CRPA
10
Pilotanlæg (farm skala) AD + Proces Sharon Basilicagoiano
(Parma, Italien)
0,35-1 m3/dag Gylle
Farm skala AD + Separation + Stripping + BT (MBR) Sospiro
(Cremona, Italien)
100-120 m3/dag Gylle
Cosubstrata
IRTA
11
Farm skala AD + Separation + Kompostering Vilademuls
(Gerona, Spanien)
12.510 m3/år ko husdyrgødning,
5.700 t/år cosubstrata,
268 t/år vegetabilsk fraktion
Ko husdyrgødning,
Cosubstrata,
Vegetabilsk fraktion
ITACyL
12
Farm skala Separation (flokkulering + koagulation) +
BT (N/DN)
Cuellar
(Segovia, Spanien)
21.900 m3/år Gylle
CSIC
13
Farm skala Kompostering Murcia (Spanien) Forskellige kapaciteter Gylle
Warmia-Mazuria
14
Forvaltning på regionalt Direkte anvendelse af husdyrgødning
som organisk gødning
Warmia-Mazuria
Region (Polen)
Forskellige kapaciteter Gylle
  • AD: Anaerob nedbrydning.
  • BT: Biologisk behandling.
  • SBR: Sequence Batch Reactor.
  • N/DN: Nitrifikation/Denitrifikation.

Evalueringen på alle områder vil ske efter den fælles protokol udviklet i projektet, således at resultaterne er sammenlignelige.

Med de oplysninger parterne bidrager med, vil der blive udviklet et programværktøj som støtte til beslutningstagning om teknologi og/eller ledelse, der kan anvendes i henhold til lokale forhold.

For at færdiggøre denne evaluering og kontrollere funktionaliteten vil to forskellige simuleringer blive udført med værktøjet til at vurdere to af regionerne under studiet: Murcia og Warmia-Mazury.

Arbejdet med forskning og udvikling vil blive kommunikeret i løbet af de fire år med diverse formidlingsaktiviteter.