PROGRAM LIFE +

Program LIFE jest unijnym Instrumentem Finansowym wspierającym projekty dotyczące ochrony środowiska i przyrody w całej Unii Europejskiej. Ogólnym celem LIFE jest przyczynianie się do wdrażania, aktualizacji oraz rozwoju wspólnotowej polityki ochrony środowiska i legislacji, w szczególności w odniesieniu do integracji środowiska do innych polityk i zrównoważonego rozwoju we Wspólnocie.

Program LIFE zaczął się w 1992 roku i do tej pory przeprowadzono trzy kompletne fazy programu (LIFE I: 1992/95, LIFE II: 1996/99 oraz LIFE III: 2000-2006). W tym okresie LIFE współfinansował około 3.104 projektów w całej UE, wnosząc około 2.2 miliarda € w ochronę środowiska.

Obecna faza programu LIFE+ obejmuje lata 2007-2013 i dysponuje budżetem w wysokości 2.143 mld euro. Trzy komponenty programu LIFE+ to: LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna, LIFE+ Polityka ekologiczna i zarządzanie oraz LIFE+ Informacja i komunikacja.

http://ec.europa.eu/environment/life